Eispéireas 100 bliain na Dála: Turas trí Ghaeilge & Taispeantais

Teach Laighean - Eispéireas 100 bliain na Dála: Turas trí Ghaeilge & Taispeantais

Teach Laighean
Saturday 19.1.2019
From 11:45 Up to 12:45
Teach Laighean
IEBAC 2Sráid Chill Dara
Show on map
0 Participant
Tionóladh an chéad chruinniú poiblí de Dháil Éireann sa Seomra Cruinn i dTeach an Ard-Mhéara an 21 Eanáir 1919. Ba bheart cróga láidir é sin agus gan ach sé seachtaine caite ó olltoghchán mhí na Nollag 1918. Bhí 69 gcomhalta as an 101 chomhalta ar éirigh leo san olltoghchán sin ar son an neamhspleáchais. Tugadh cuireadh do na comhaltaí tofa uile a bheith i láthair ag an gcéad chruinniú sin, ach mar gheall ar a chasta agus a bhí cúrsaí polaitiúla an tráth sin ní gach duine díobh a bhí ábalta ná sásta teacht i láthair. Bhí 27 gcomhalta i láthair i dTeach an Ard-Mhéara ar an lá agus chuaigh siad i mbun oibre láithreach bonn. D’fhógair siad neamhspleáchas na hÉireann, d’iarr siad aitheantas idirnáisiúnta do shaoirse na hÉireann, agus chuir siad tús leis an bpróiseas a bhain le Stát a bhunú.
Is iomaí athrú agus forbairt atá tagtha ar obair Dháil Éireann ó shin i leith. Agus socruithe á ndéanamh againn chun cothrom 100 bliain ó bunaíodh Dáil Éireann a chomóradh, is léir dúinn nár lig sí a cuid treoirphrionsabal i ndearmad riamh; is amhlaidh gur chuir sí í féin in oiriúint go leanúnach chun cur ar a cumas na dúshláin iomadúla atá tagtha chun cinn le 100 bliain anuas a shárú.
Cad atá romhat
Cuirtear fáilte romhat a bheith linn Dé Sathairn agus Dé Domhnaigh, 19 agus 20 Eanáir, i dTeach Laighean i gcomhair eispéireas uathúil mar chuairteoir chun níos mó a fhoghlaim faoi Dháil Éireann le 100 bliain anuas.
Ón gcéad suí sa Seomra Cruinn i dTeach an Ardmhéara in Eanáir 1919 go dtí an comóradh 100 bliain in 2019, feicfidh cuairteoirí ‘fadó agus an lá inniu’ maidir le Dáil Éireann agus cuirfimid an cheist ‘An raibh a fhios agat?’ faoin tionchar a bhí ag reachtaíocht agus gníomhaíocht pharlaiminte ar shochaí na hÉireann le himeacht na mblianta.
Inseofar an scéal seo i dturas ar leith ó na huiséirí agus beidh léirithe amharclannaíochta, amlínte idirghníomhacha, taispeántas grianghraf agus taispeántais thábhachta a bhaineann le Dáil Éireann mar chuid de.
Beidh an deis ag cuairteoirí foghlaim faoi thábhacht thorthaí olltoghchán na bliana 1918, faoin uaillmhian chun an fhéinchinntiúcháin agus na socruithe a rinne an riarachán don chéad chruinniú de Dháil Éireann 100 bliain ó shin.

Pop Title
Pop TextPop Button1Pop Button2

Show some love.

Give us like!

Thank you.

Like every want help a lot.

Thank you.